top of page

LUPAUKSET USKON KAUTTA

LUPAUKSET USKON KAUTTA

"Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme" (2.Kor.1:20).

Kaikki Jumalan lupaukset meille ovat ”on” (kyllä). Tiedäthän, että Jumala ei katso henkilöön (Room. 2:11), mikä tarkoittaa, että Jumala ei ole sellainen, joka sanoo toiselle johonkin lupaukseen ”kyylä” ja toiselle ”ei”. Kun Jumala vaikkapa lupaa; ”Hänen (Kristuksen) haavojensa kautta me olemme parannetut” (Jes. 53:5), niin tämä lupaus on ”kyllä” jokaiselle. Tai kun Jeesus sanoo: ”Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10), niin se on jokaisen kohdalla ”kyllä”. Jumalan vastaus on ”kyllä” kaikille ja kaikkiin Hänen lupauksiinsa.

Miten vastaanotamme Jumalan lupaukset? Vastaus; Uskon, tekojen ja kuuliaisuuden kautta. Tämä ”uskon kautta” ei tarkoita, että uskomme vain Jumalan olemassa oloon, vaan että me uskomme Jumalan lupaukset todeksi omalle kohdalle ja ojentaudumme toivossa ja uskossa lupausta kohden, mikä ei vielä näy (Heb.11:1). Tämä on oleellisen tärkeää; me omistamme Jumalan lupaukset ”tässä ja nyt” näkymättömässä maailmassa. Ymmärrä, että kaikki lupaukset ovat ensin näkymättömässä maailmassa ja manifestoituvat ajallaan näkyviksi meidän fyysisessä maailmassa. Monien lupausten vastaanottamiseen tarvitaan myös tekoja. Raamattu sanoo; ”Usko ilman tekoja on kuollut” (toimimaton, hyödytön). Vastaanotamme Jumalan lupaukset näkymättömässä maailmassa sanojemme (tunnustuksemme) kautta, eli vaikkapa sanomalla ääneen; ”Kiitos Herra, että sinä olet parantanut minun reumani”. Omistavaa uskoa on se, että esimerkiksi istut vielä pyörätuolissa tai kävelet kainalosauvoilla, mutta kiität silti Jeesusta, että Hän on jo parantanut sinut. Uskosta ymmärtämättömät ihmiset kyllä saattavat pitää uskoasi hullutuksena, mutta älä siihen kompastu. Kysymyksessä on Jumalan lupaus sinulle. Jumalan lupaukset toimivat uskon kautta.

Ihmeet tapahtuvat usein ”tässä ja nyt”, mutta ”uskon kautta” asiat toimivat usein (ei aina) viiveellä, ennen kuin manifestoituvat. Monet menettävät Jumalan lupauksen juuri siinä, etteivät ymmärrä, että lupaukset ovat ensin näkymättömässä maailmassa. Jos he eivät heti näe lupausten manifestoituvan, he kokevat pettyvänsä ja alkavat epäillä Jumalan lupauksia. Heti, kun alamme epäillä Jumalan lupausta, me menetämme sen (Jaak.1:6-7).

Kaikilla meillä on tietty (riittävä) määrä uskoa Jumalan lupauksiin. On hyvä tietää, että usko on määrällistä ja me voimme myös kasvattaa sitä, jolloin voimme uskon kautta tilanteiden niin vaatiessa omistaa Jumalan lupauksia tässä nyt, ei vain näkymättömässä, vaan myös näkyvässä maailmassa. Usko on Jumalan luoma universaalinen laki, jota me voimme oppia ja harjaantua käyttämään hyväksemme. Älä kompastu omiin epäonnistumisiin, Harjoita ja kasvata uskoasi, kaikki Jumalan lupaukset ovat sinulle ”kyllä”. Matti Wendelin.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page